Träna inkallning (3 roliga lekar som lär hunden inkallning)

Här är 3 roliga lekar som du kan använda när du tränar inkallning med din hund!

Träna Inkallning Hund

Att lära hunden att komma till dig när du ropar på den är en av de viktigaste egenskaperna som din hund kan lära sig. Men att lära hunden inkallning kan vara en utmaning eftersom hundar tycker att så mycket i naturen är otroligt intressant. Varje gång vi ber vår hund att komma till oss ber vi den att sluta med vad den håller på med.

Det innebär att hunden måste vända sig bort från andra intressanta hundar, dofter och mat för att komma till oss. För att bygga upp en stabil inkallning måste vi alltså lära våra hundar att vara nära oss är det roligaste som finns, för att inte tala om det som ger dem mest belöning.

Vad är en pålitlig inkallning?

Utbildare använder ofta uttrycket ”pålitlig inkallning”, men vad betyder det? Med pålitlig inkallning menas att när du inkallar din hund att komma kan du vara 99,99% säker på att hunden kommer att komma. Hundar är inte robotar, så det finns aldrig några garantier för att dem kommer att lyssna på ditt kommando. Men med en livsviktig färdighet som inkallning försöker vi få hunden att vara så konsekvent som möjligt.

Att ha en stabil inkallning är framför allt viktigt om du vill låta din hund gå utan koppel utanför en inhägnad gård eller en hundgård. Även om din hund inte går utan koppel så är inkallning en viktig förmåga för alla hundar i händelse av en nödsituation.

Att träna inkallning

En viktig del av att lära hunden inkallning är att göra träningen till en lek för hunden. Du vill att din hund ska tro att det är det allra bästa tänkbara att komma och vara nära dig, och att det finns massor av fantastiska godbitar och belöningar där.

Börja träningen i en lugn miljö med lite till ingen distraktion, till exempel inne i ditt hem. Visa först din hund en leksak eller en godis, beröm din hund när den kommer till dig och belöna den sedan med godisen. Efter ett par repetitioner, när din hund tittar på dig och börjar röra sig mot dig, lägg till ditt valda ord (kom, hit, osv.). Se till att bara lägga till kommandot när du är säker på att din hund rör sig mot dig.

Du kan sakta öka nivån genom att be din hund att komma innan du visar godiset. Men se till att belöna med en högt värderat godis som kyckling, ost eller korv när den kommer till dig. Försök också att långsamt öka avståndet i miljön med låg distraktion.

Inkallningslekar

  • Fånga mig: När du promenerar med din hund i koppel kan du fånga deras uppmärksamhet, vända dig om och springa några steg. När din valp följer med dig säger du ”hit!” eller vilket ord du nu använder för att inkalla din hund. Efter några steg stannar du och belönar din hund med en godis eller leksak. Se till att din hund är uppmärksam innan du springer så att den inte rycks med i kopplet.
  • Kurragömma: En annan rolig lek för att öka tempot när din hund väl har lärt sig inkallning är att ropa på hunden från ett annat rum. När din hund hittar dig ska du ge mycket beröm och belöningar. Denna kurragömma-liknande lek är väldigt rolig för både hundar och människor!
  • Het potatis: Ta med två eller flera familjemedlemmar eller vänner och ge dem riktigt gott godis. Ställ er sedan på varsitt håll och turas om att inkalla hunden mellan er. Belöna hunden varje gång den kommer till den person som ropade på den.

Ett vanligt träningsfel är att inkalla hunden, sätta på kopplet och gå hem. Hundar kommer sannolikt att lära sig att se inkallningen som ett tecken på att det roliga är över. Det är förståeligt att detta kan göra dem mindre benägna att komma tillbaka i framtiden. En bra metod för att träna är att inkalla, berömma och belöna, och sedan släppa hunden så att den kan återgå till det roliga som den gjorde innan.

Överanvändning av kommandot

”Hit! Hit!! HIIIIT!! Hit!! Snälla kom nu!”

Om det här låter som din hunds inkallning så kan du ha ett betydelselöst kommando. Det här sker i regel omedvetet och inträffar när ett kommando antingen har en otydlig innebörd eller får en negativ association för hunden, vilket gör att hunden ignorerar kommandot. Det enklaste sättet att förstöra ett kommando är att överanvända det genom att upprepa ordet om och om igen utan att hunden reagerar.

I det här fallet är det bäst att ändra ditt verbala kommando till något nytt. Om du till exempel tidigare hade använt ”hit” kan du byta till något som ”kom” eller ”yip”. Det bästa är att gå tillbaka till grunderna och börja från början när du inför det nya inkallningskommandot.

Inkallningstips

  • Upprepa inte dig själv. Om du måste upprepa ditt kommando kan miljön vara för distraherande. Eller så förstår din hund inte kommandot tillräckligt bra för den nivå du försöker att träna.
  • Belöna ögonkontakt. När du märker att din hund tittar på dig eller har själv valt att vara nära dig, beröm verbalt och belöna din hund. Det kan hända att du använder mycket godis i början, men du förstärker en viktig egenskap för din hund. Att vara nära dig och uppmärksamma dig gör att bra ting händer för din hund.
  • Straffa aldrig din hund för att ha kommit till dig. Även om du är frustrerad för att din valp tog tid på sig innan den kom ska du ändå alltid berömma en lyckad inkallning.
  • Belöna! När du tränar inkallning ska du använda värdefulla godisar och leksaker som din hund älskar. Detta gäller i synnerhet när din hund håller på att lära sig. Belöna alltid inkallningen, eftersom du vill att hunden ska associera att komma till dig med att få någonting fantastiskt.
  • Träna på inkallning dagligen. Öka långsamt svårighetsgraden och mängden distraktion. Om du går för fort fram är det troligt att din hund blir distraherad, vilket kan leda till att din hund börjar misslyckas med inkallningen.
  • Om du behöver inkalla din hund i en nödsituation, t.ex. om en dörr har lämnats öppen så ska du inte jaga din hund. Det kommer troligen att få hunden att fortsätta den ”lek” som du inte vill leka genom att fortsätta springa ifrån dig. Prova i stället att springa bort från din hund för att uppmuntra den att jaga efter dig i stället.

Om hunden inte lyssnar på inkallning

Det finns ingen skam i att hålla hunden kopplad om du inte är säker på att den lyssnar på inkallning. Vissa hundar kommer aldrig att ha en säker och pålitlig inkallning i alla situationer, men trots det kan dem fortfarande ha roligt. Låt din hund leka i inhägnade områden eller överväg att använda ett långt koppel. Det kan ge din hund fler möjligheter att utforska samtidigt som den är säkert kopplad.

Lagar om koppel

Reglerna för koppeltvång skiljer sig från olika kommuner. Oavsett hur bra din hund är på inkallning så är det viktigt att du respekterar alla lokala regler för koppel. Det gäller även för din trädgård och alla andra platser på din egendom som inte är inhägnade.

I Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 16 § står det följande: 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Kategorier: Artiklar, Hundar, Hundträning