Hur tikens löp fungerar (5 tecken på att din tik löper)

Lär dig mer om hur tikens löp och cyklar fungerar

tik löp löptik

Det finns mycket ovetskap om tikar som löper. Nedan ska jag hjälpa dig förstå hur löp påverkar din tik.

Tikens första löp

De flesta tikar blir könsmogna vid 6-12 månaders ålder och det är nu dem börjar löpa för första gången. Mindre hundraser mognar snabbare och kommer därför att börja löpa snabbare.

En chihuahua kanske börjar löpa vid 6 månaders ålder medan en schäfer börjar löpa vid 11 månaders ålder. Det är självklart individuellt också, vissa tikar börjar löpa redan vid 4 månaders ålder medans andra tikar kan börja löpa vid 24 månaders ålder.

Tips: Tikskydd kan vara till stor hjälp för att rädda golv, möbler och tyger från blodfläckar.

Tikens löpcykel

Efter tikens första löp som håller i cirka tre veckor kommer tiken att löpa allt från 1 gång per år, upp till 4 gånger per år, livet ut. Detta förutsatt att tiken inte kastreras. Det vanligaste är att tikar löper 1-2 gånger per år, men det är varken ovanligt eller farligt med tikar som löper 3-4 gånger per år.

Missa inte: Hur länge löper en hund?

Brunstcykelns fyra stadier:

Förlöp (proestrus).
Från första dagen tiken blöder ökar östrogenhalten och vulvan svullnar upp, feromoner utsöndras som gör hanhundarna intresserade men tiken låter sig inte paras. Förlöpet kan vara 2-21 dagar.

Höglöp (östrus).
Östrogenhalterna minskar och progesteronnivåerna stiger. Ägglossning sker och tiken är villig att para. Höglöpet varar ca. 9 dagar men kan sträcka sig från 2-21 dagar.

Tikens vulva blir mjuk vid det här stadiet och löpflytningen tappar sin röda färg. Tiken kan bli väldigt kelig med förändrat beteende, som att hålla svansen åt sidan och bete sig väldigt inbjudande.

För att kontrollera om tiken är i höglöp kan du försiktigt stryka in hand över hundens nedre rygg och se om svansen flyttas åt sidan. Tiken är i så fall i höglöp.

Tiken är som mest mottaglig för att bli parad cirka 2-3 veckor in i löpet, och det är individuellt om dem fortfarande blöder då eller inte. Inte alla tikar accepterar ägarens utvalda hane, och i Sverige är det olagligt att tvångspara hundar.

Relaterat: Hur länge är en hund dräktig?

Efterlöp (metöstrus).
Dräktighetshormonet progesterons värde är högt i blodet, men sjunker med tiden för att ge rum för höjda halter av prolaktin. Prolaktin spelar stor roll i att tikar som inte är dräktiga blir skendräktiga.

Efterlöpet varar i cirka 2-3 månader och sker hos alla tikar som löpt.

Vilofas (anöstrus).
Vilofasen varar fram till nästa löp.

Beteendeförändringar vid löp

De flesta tikar får någon form av beteendeförändring vid löp, men absolut inte alla tikar.

 • Ökad/minskad matlust
 • Keligare
 • Drar svansen åt sidan och gör sig mottaglig
 • Bygger bo
 • Ökad/minskad energi

Före och under förlöpet är det inte ovanligt att tiken får ökad matlust.

Många tikar kissar mycket oftare när löpet är på ingång. Hur ofta är individuellt men många reagerar på att deras tik kissar mer innan löp.

Oregelbunden löp

Oregelbundna löp innebär att tiken inte följer den förväntade löpcykeln och har ett kortare eller längre löp.

Det är ganska vanligt att tikar har oregelbunden löp. Hundar behöver inte löpa med precisa halvårsintervall, olika individer har kortare eller längre intervaller.

Om löpets förlopp och hundens beteende är som vanligt så kan det vara naturligt för din tik.

Det finns dock en risk att hon har en hormonell påverkan. Som exempelvis min tik Key började må jättedåligt under löp, hon blev trött och verkade vara deprimerad. Jag valde att kastrera henne efter löpet och både hennes livmoder och äggstockar var fyllda med cystor – tur jag tog det beslutet.

Om du är orolig för din tik kan du boka tid hos veterinär där man t.ex kan ultraljuda hennes äggstockar och livmoder.

Tyst löp, också kallat torrlöp

tikens löp

Tyst löp, som också kallas torrlöp, är när tiken löper utan några symtom. Detta innebär att hunden har normala hormonnivåer – men tiken kan ändå bli dräktig trots att vi inte märker av det då vi som djurägare inte ser några symtom för löp.

Vanligtvis brukar man se små blodfläckar där hunden har varit, men vissa hundar blöder väldigt lite samtidigt som dem kanske inte har några förändringar i beteendet – vilket gör det svårt att veta när tiken löper.

Däremot känner hanhundar av tyst löp, riktigt väl. För hanhundar är det ingen skillnad om hunden har ett tyst löp eller inte.

Tecken på att din tik har tyst löp:

 • Könsorganet svullnar
 • Tiken kissar oftare på promenader för att berätta om löpet för hanhundarna i närheten
 • Tiken verkar vara mer taggad
 • Tiken verkar trött eller nedstämd
 • Hanhundar reagerar på tiken

Orsaken till att tikar har tyst löp kan bero på olika faktorer, till exempel att det bildats cystor på äggstockar eller livmoder. Dessa cystor kan innehålla östrogen vilket intresserar hanhundar. Såna cystor är tecken ofta ett tecken på infektioner i livmodern.

Om tyst löpet är återkommande bör du låta en veterinär undersöka din tik för att undvika livmoderinflammation – vilket är vanligt på äldre tikar.

Delat löp

En lite ovanligare form av löp är delat löp. Ett delat löp innebär att tiken går in i förlöp med blodiga flytningar och sedan direkt in i vilofas utan att hög- eller efterlöpet skett.

Normalt efter några veckor kommer tiken att gå direkt från vilofas till höglöpet och sedan efterlöp följt av vilofas.

Vissa menar på att det här är en hormonell defekt som inte bör avlas vidare på, medans andra menar på att det inte spelar någon roll.

Skendräktighet

Tikens prolaktinhalt ökar vid efterlöpet för att göra tiken redo för valpar. Detta sker oavsett om tiken är dräktig eller inte.

I hundarnas ursprungliga flockliv var det endast alfatiken som parades, men alla tikar blev skendräktiga så att dem kunde ta hand om kullen ifall alfatiken gick bort i förlossning eller digivning.

Vi människor tycker ofta att det här är en jobbig period, men det finns en biologisk förklaring till tikens beteende.

Skendräktighet kommer 3 veckor efter tikens löp

Tiken blir skendräktig 3-4 veckor efter tiken har löpt. Skendräktigheten håller i sig ca. två månader från löpet – alltså den tid hon skulle ha valpat.

Vissa tikar kan få minskad aptit, medans andra tikar får ökad aptit och ökar i vikt. Ofta blir skendräktiga tikar svullna och får ett ökat bukomfång, så det är rekommenderat att minska mängden foder under några veckors tid så att mjölkproduktionen minskas.

Under den här perioden tror många hundägare att deras tik är dräktig på grund utav att hon ofta går upp i vikt och får större juver.

Man tror att ca. 40% av tikarna skendräktiga efter löp och tikar som har det väldigt jobbigt med skendräktighet kan få medicin utskrivet av veterinär.

Tiken förbereder för valpar

När det har gått cirka två månader sedan löpet slutade börjar den skendräktiga tiken förbereda för valpar, även fast hon inte ska få några. Något vi ofta ser under den här perioden är tikar som samlar in skor, kuddar eller andra objekt för att vara mamma till dom. Kort sagt beter hon sig som att vissa objekt är hennes valpar.

I det här stadiet är det viktigt att du istället för att låta henne mamma tar med henne ut och aktiverar henne. Hon behöver mer motion och sysselsättning än vanligt, något annat att tänka på.

Att försöka lära en skendräktig tik någonting nytt är dock svårt, men du får inte ge upp. Det är faktiskt nu hon behöver dig och ditt sällskap mer än någonsin.

Skaderisk för skendräktiga tikar

Om du har en arbetande hund, eller om du burkar träna eller tävla, så bör du tänka på att skendräktiga tikar löper större risk för skada. Hundens ligament och muskulatur i kroppen mjukas upp så pass att dem blir mycket mottagligare för skador. Det är inte ovanligt att skendräktiga tikar drabbas av korsbandsskada eller sträckningar.

Sjukdomar i samband med löp

Vanliga sjukdomar i samband med tikens löp:

 • Urinvägsinfektion. Hunden kan ha svårt att hålla sig och kan därför skvätta urin både inomhus som utomhus.
 • Livmodersinflammation. Vanligt hos äldre tikar. Om en livmodersinflammation går obehandlad kan det leda till att tiken inte överlever. Kontakta djursjukhus direkt vid misstanke.

Planera parning

Har du en tik som inte ska paras så är det upp till dig att hålla koll på din tiks löpcykel så att du inte får massa oplanerade blandrasvalpar. Koppla alltid din tik på promenader och ha stenkoll på henne om hon befinner sig med en hane, en tjuvparning kan gå på några sekunder.

En parning ska vara planerad och enligt lag får en tik under 18 månader inte paras, oavsett ras. Både hane och tik ska vara noggrant utvalda efter bra egenskaper, och sakna dåliga egenskaper. En tik rekommenderas att inte vara över 7 år när hon paras.

En påbörjad parning går inte att avbryta, däremot finns det abortsprutor även till hundar, som tiken kan få – detta bör ske så snabbt som möjligt.

Vanliga frågor om tikar som löper

Hur blir tiken vid löp?

Tiken kan bli mer eller mindre energisk och många löptikar kissa oftare. Vissa hundar blir oförändrade i sitt beteende medans vissa hundar agerar surrogatmamma åt kuddar, skor m.m.

Hur länge blöder tiken vid löp?

Tiken blöder under förlöpet som varar från två dagar till 2 veckor. Det är under förlöpet som tiken blöder och under höglöpet avtar blödningen och tiken är redo att bli dräktig.

Kategorier: Artiklar, Hundar