Kastrering hund – tik & hane (fördelar, nackdelar & risker)

Kastrering hund

Att kastrera en hund kan man göra av många olika skäl. Ofta kastrerar man en hund för att man som ägare vill att hunden inte ska påverkas av könshormoner men det kan också vara en del av en behandling av hunden där man kastrerar sin hund på grund utav sjukdom, eller i förebyggande syfte – vilket framförallt gäller tikhundar.

I den här artikeln djupdyker vi i kastrering hund. Vi går igenom allt från olika kastreringsmetoder, operation och eftervård till fördelar, nackdelar, risker och sidoeffekter.

Inför kastrering hund

Inför kastrering hund ska hunden vara duschad dagen innan för bästa möjliga hygien under operationen, se även till att torka din hund ordentligt. Hunden ska också fasta 6 – 8 timmar innan kastrering sker, samt att hunden ska vara väl rastad innan du kastrerar din hund.

När du ska kastrera din hund är det bra om du ser till att duscha eller bada din hund dagen innan, förslagsvis med ett hundschampo som är antibakteriellt för att uppnå högsta möjliga hygien. Hunden ska dock vara helt torr inför kastrationen så se till att torka eller föna din hund ordentligt.

Innan kastrering av din hund sker ska hunden fastas. De närmaste 6 – 8 timmar innan kasteringen sker ska din hund inte ha ätit något. Detta är en säkerhetsåtgärd så att hunden inte kan kräkas och få in det i lungorna när hunden sövs ned med narkos. Det går däremot utmärkt att fortsätta låta hunden dricka vatten innan kastrering.

Se även till att din hund är väl rastad innan du ska kastrera din hund. Det underlättar väldigt mycket för veterinärerna som kastrerar din hund att inte behöva torka upp efter den då hunden kan råka både kissa och bajsa under och efter narkosen.

Så går en kastration av hund till

Kastrering av en hanhund innebär att testiklarna tas bort, medans man hos tikhundar tar bort äggstockar och eventuellt livmoder vid kastrering. Vare sig man kastrerar en hane eller tik så försvinner hundens fortplantningsförmåga.

Fysisk kastration av hund

Kastrering av en hund sker alltid hos veterinär. Väl hos veterinären undersöker veterinären din hund för att göra bedömningen att hunden är i god form för att både sövas och opereras.

Hunden får efter undersökningen följa med till operationsavdelningen för både lugnande och smärtstillande injektioner för att optimera effekten av den lugnande medicinen och den kommande narkosen.

När hunden som ska kastreras fått både lugnande och smärtstillande söver man ner hunden med narkosmedel som injiceras med en kanyl ut i blodet. Hunden som kastreras intuberas även vilket innebär att den får en andningsslang i luftstrupen som förser hunden med syrgas och narkosmedel för att underhålla narkosen under ingreppet.

Pälsen rakas bort från det område man utför ingreppet från samt att det desinificeras och steriltvättas.

Vid kastration av tikhundar tas äggstockar bort, och i vissa fall tar man även bort livmodern – framförallt om det finns tecken på livmoderinflammation eller om det finns cystbildning. Detta är ett ganska omfattande ingrepp vilket kräver en operation där man går in genom hundens mage när man ska kastrera hunden.

Att kastrera en hanhund är något enklare och billigare. Här tar man helt enkelt bort hundens testiklar. Vid kastrering av hanhund skär man av sädesledare och testiklarna avlägsnas från pungen genom snittet som gjorts.

Kemisk kastration av hund

Kemisk kastrering av din hund kan vara ett temporärt och utmärkt alternativ.

Istället för en kirurgisk kastrering av din hund kan veterinär injicera ett hormonimplantat under din hunds hud. Effekten av en kemisk kastration på din hund är kraftfull och skiljer sig inget från en kirurgisk kastrering effektmässigt förutom att den är temporär.

Den kemiska kastrationen är temporär och håller endast en viss tid. När du ska kastrera din hund kemiskt kan du välja ett mindre chip som endast håller 6 månader, eller så kan du välja det lite större chippet som håller din hund kastrerad 12 månader. Efter att den kastrerade hundens chip passerar datumet återgår din hunds hormoner till det vanliga.

Vid medicinska ingrepp, till exempel vid testikelcancer, livmodercancer eller vid prostatasjukdom fungerar inte en kemisk kastrering utan veterinären behöver kastrera hunden kirurgiskt vid dessa medicinska skäl.

Efter kastreringen av din hund

När en kirurgisk kastrering sker på en frisk hund kan du vanligtvis lämna in den för operation på morgonen och hämta hunden på eftermiddagen. En kemisk kastrering av din hund går däremot fortare och tar endast ett par minuter väl inne hos veterinären.

Efter att hunden kommer hem från kastreringen bör den inte lämnas ensam. En kastrerad hund som har vart under narkos bör hållas under uppsyn. Vanligtvis går det bra för den nykastrerade hunden att äta och dricka som vanligt – om inte veterinären säger annat.

Hunden ska ha krage på sig efter kastrering så att den inte kommer åt att slicka på såret. Såret ska vara helt läkt innan den kastrerade hunden får ta av sin krage, med undantag för promenader där du bär ansvaret att se till att din hund inte slickar på sitt sår.

Undvik att anstränga din hund som nyligen kastrerats då såret redan utsätts för ständiga rörelser. Låt inte din hund leka med andra hundar eller hoppa samtidigt som du försöker undvika hastiga rörelser med din hund de första 14 dagarna. Denna period bör även din hund vara kopplad på alla promenader och utevistelser.

Såret där ingreppet skett kan ha olika typer av stygn. Den kastrerade hunden kan ha synliga stygn som tas bort efter 10 – 12 dagar, men det finns även stygn som sitter innanför huden som försvinner av sig själv.

En hund som nyligen är kastrerad kan fortfarande fortplanta sig då det kan finnas spermier kvar i den del av sädesledaren som är kvar i hunden. Du bör därför inte lämna din nykasrerade hanhund ensam med en tik som löper.

Det är viktigt att notera att det kan ta ett par veckor innan hormonerna helt försvinner ur hundens kropp efter en kastrering av din hund.

Risker med att kastrera hund

En vanlig sidoeffekt vid kastrering av hund är att hunden får en förändrad ämnesomsättning och kan behöva få sitt dagliga foderintag justerad. En hund som kastreras löper större risk för övervikt och behöver därför mindre energi. Det kan vara bra att byta till ett mindre energitätt foder efter kastrering av hund då övervikt kan öka risken för ledsjukdomar och diabetes.

Vid kastrering av hund är det väldigt vanligt att pälsen förändras en del, framför allt hos hundar med längre päls. Pälsen hos en kastrerad hund kan bli särskilt svårskött eftersom det kan ske en omfattande tillväxt av underullen.

Inkontinens efter kastrering av hund förekommer också för både hane och hona, främst när hunden sover eller vilar. Det vill säga att det kan börja läcka kiss från den kastrerade hunden vid oväntade tillfällen. Urinrörets slutmuskler får en bristande förmåga att hålla tätt vilket påverkas av könshormoner efter kastrering.

Efter kastrering av hund är det ganska ovanligt att en hanhund blir inkontinent, men andelen tikar är dessvärre högre och sägs vara upp till 20%. Det kan ta flera månader eller år efter kastrering innan inkontinensen början.

Kastrerade hundar kan även få en ökad risk för tumörsjukdomar, men samtidigt visar statisitiken att kastrerade hundar lever längre.

Det finns också ett samband mellan hundar som kastrerats innan 12 månader där man ser ökad förekomst av höftledsdysplasi, armbågsdysplasi och korsbandsskada. Tydligast syns sambandet detta samband på hundar som kastreras innan 6 månaders ålder.

Fördelar och nackdelar med att kastrera hund

Ofta när man ska utföra en kastrering på sin hund får man höra alla positiva saker som det kan hjälpa mot, och allt för sällan lyfts nackdelarna. Här är både för- och nackdelar med att kastrera hund.

Fördelar med kastrering av hund:

 • Kastrera hund kan hjälpa mot beteendeproblem
 • Kan minska revirmarkering
 • Kastrera hund kan minska stress när löptikar finns i närheten
 • Mindre risk för prostatabekymmer
 • Eliminerar risken för livmoderinflammation och livmodercancer för tikar

Nackdelar med kastrering av hund:

 • Större risk för övervikt
 • Minskar avelsbasen
 • Kan öka förekomst av särskilda tumörsjukdomar
 • Kan medföra pälsförändringar
 • Kastrering av en hund kan medföra urinkontinens, både hos hane och tik
 • Hanhundar kan bli mer osäkra med det minskade testosteronvärdet

Varför kastrera hanhund?

Kastrering av hanhundar görs oftast för att ägaren inte vill att hunden ska påverkas av könshormoner. I andra fall kastrerar man sin hanhund i ett medicinskt syfte, exempelvis om hanhunden får testikelcancer eller en prostatasjukdom.

Många kastrerade hundar slutar bli påverkade av löptikar och kan därför fortsätta sitt normala liv. Okastrerade hanar kan bli så pass påverkade av löptikar att de kan försöka rymma, bli rastlösa eller till och med sluta äta sin hundmat.

Det kan bli väldigt problematiskt för en hane som inte är kastrerad som bor i ett område med många tikar. Dessa jobbiga perioder kan pågå väldigt länge och återkomma väldigt ofta i och med att olika tikar kan löpa vid olika tillfällen.

Kastrering av din hund kan också vara en bra idé om du har flera hundar med olika kön. Att han en löptik och en okastrerad hane är i många fall omöjliga att ha i samma hushåll och det kan därför vara lämpligt att kastrera hund.

Med kastrering av en hanhund innebär det att hundens könshormoner helt försvinner och det kan innebära avsevärda beteendeförändringar när det kommer till den kastrerade hundens könsdrivna beteenden.

En kastrerad hanhund kan påverkas positivt utav en kastration när det kommer till revirhävdande beteenden samt aggressivitet mot andra hanhundar. Det finns dock inga garantier att just din hund kommer att påverkas positivt av en kastration i dessa lägen.

Kastrering av din hund kan vara effektivare vid tidig ålder eftersom yngre hundar är lättare att forma samt att dessa negativa beteenden ofta är inlärda hos äldre hundar. Många av dessa beteenden är till en början styrda av hundens könshormoner vilket gör det lättare att arbeta med om hunden kastreras och arbetas med i tidig ålder.

Du ska dock aldrig kastrera din hund med syfte att förändra eller påverka ett beteende. I värsta fall kan kastrering av din hund ge motsatt effekt än vad du önskar och det kan vara svårare att arbeta med hundens aggressiva eller dominerande beteende. Uppsök hellre en hundinstruktör istället för att kastrera din hund om du vill påverka hundens beteende.

Varför kastrera tikhund?

Tikhundar kastrerar man oftast i förebyggande syfte mot eller vid livmoderinflammation. Man kan också behöva kastrera din hund vid diabetes som en del av en behandling.

En del människor kastrerar sin tikhund då de upplevs vara trötta eller extremt påverkade under löpet, men det finns också de som besväras över den skendräktighet som kan uppkomma efter att tiken har löpt.

En okastrerad tik kan också vara omöjligt att ha i hushåll med flera hundar av olika kön.

Vanliga frågor om Kastrera Hund

När kan man kastrera en hund tik?

En frisk tik kan kastreras efter ca. 9 – 12 månaders ålder. Det är fördelaktigt att tiken har fått ha sitt första löp för att säkerställa att tillväxtzonerna är slutna. Det minimerar också risken för vissa särskilda skelettsjukdomar i framtiden.

Hur påverkas en hund av kastrering?

Hanhundars könsbundna beteenden påverkas ofta av kastrering där hunden slutar bry sig om löptikar samt att stress, urinmarkering och aggressivitet kan minska.

Hur mycket kostar det att kastrera en hund?

Att kirurgiskt kastrera din hund kostar från ca. 3000 kr medans en kastrering på en tik kostar från ca. 7000 kr. Kemisk kastrering kostar ca. 800 – 1400 kr för 6 respektive 12 månader skydd.

När är det bäst att kastrera en hanhund?

Hanhundar kan kastreras från 4 månaders ålder, men det rekommenderas att man väntar till hunden är 6 månader gammal innan man ska kastrera hunden.

Är det bra att kastrera hanhund?

Att kastrera en hanhund minimerar risken för prostataproblem samtidigt som oron för löptikar minskar eller försvinner. Hunden kan även bli lugnare i beteendet och temperamentet efter kastrering.

Kategorier: Artiklar, Hundar