Hund kissar inne (tips & hur du tränar bort det snabbt)

Vi hjälper dig ta reda på varför din hund kissar inne - och motverkar det med enkel träning!

hund kissar inne

Att en hund kissar inne kan vara frustrerande för alla hundägare. Det är ett beteende som kan tyda på flera olika saker – från en enkel träningsfråga till ett tecken på en underliggande hälsoproblem. Ofta är det ett resultat av otillräcklig träning eller brist på engagemang från ägarens sida, men det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser.

Som hundägare är det avgörande att du tar dig tiden att analysera varför din hund uppvisar detta beteende. Att förstå de bakomliggande orsakerna till varför en hund kissar inne är det första steget mot att lösa problemet och hjälpa din fyrbenta vän att återgå till goda vanor. Genom att observera, lyssna och lära känna din hunds beteendemönster kan du effektivt adressera och korrigera problemet, och därmed skapa en lyckligare och mer harmonisk livsmiljö för er båda.

Vad får min hund att kissa inne?

Det finns en mängd olika faktorer som kan få en hund att kissa inne, och det är viktigt att identifiera den specifika orsaken för att kunna ta itu med problemet på rätt sätt. Rumsrenhet är en grundläggande färdighet som varje hund bör lära sig, men det kräver tålamod och konsekvens från ägarens sida. Om din hund fortfarande är ung och i läroprocessen, är det helt normalt att olyckor inträffar. Vid sådana tillfällen är det viktigt att inte straffa hunden, utan istället fortsätta med positiv förstärkning när den gör rätt.

Stress och rädsla är också starka bidragande faktorer som kan orsaka att en hund kissar inne. En hund kan känna ångest vid höga ljud, nya miljöer, eller när det är förändringar i familjedynamiken. Det är viktigt att skapa en trygg och lugn miljö för din hund och att vara uppmärksam på tecken på stress för att kunna minimera dem.

När hundar blir könsmogna kan de börja markera sitt territorium, vilket är en naturlig instinkt, men kan vara oönskat inomhus. Detta beteende kan hanteras genom träning eller sterilisering, beroende på situationen.

Sjukdomar är en annan allvarlig orsak till att hundar kissar inne. Urinvägsinfektioner, diabetes, njurproblem och andra hälsotillstånd kan leda till att en hund inte kan kontrollera sin blåsa. Om du misstänker att din hund kan vara sjuk bör du omedelbart kontakta en veterinär.

När du väl förstår varför din hund kissar inne, är det dags att djupdyka i de olika orsakerna och lära sig hur man bäst hanterar dem.

För att ta hand om de oavsiktliga olyckorna är det bra att ha effektiva rengöringsmedel till hands. Urine Off är ett exempel på en produkt som är designad för att hantera katturin men som också fungerar utmärkt för att rengöra och neutralisera hundurin i hemmet. Det är viktigt att helt ta bort lukten för att förhindra att hunden återvänder till samma plats för att kissa igen.

När det gäller rumsrenhetsträning kan Trixies Valptoalett vara ett hjälpsamt verktyg. Det är en användbar lösning för att träna upp valpar och ge dem en bestämd plats att göra sina behov på. Med rätt verktyg och en förståelse för din hunds behov, kan processen att bli rumsren bli mycket smidigare för er båda.

Läs också: Hur du tränar din valp rumsren (9 Enkla steg)

4 Vanliga orsaker till att hundar kissar inne

Att en hund kissar inne kan vara frustrerande för ägaren, men det är ofta ett symptom på andra problem som behöver hanteras. Här är de fyra vanligaste orsakerna till att hundar kissar inne:

 1. Hunden är inte rumsren: Valpar behöver tid för att lära sig kontrollera sin urinblåsa, och det krävs rutin och tålamod från ägarens sida. En tumregel är att ta ut valpen direkt efter att den har sovit, ätit, lekt eller druckit. Konsistens är nyckeln här; ju mer regelbunden du är med dessa rutiner, desto snabbare kommer din hund att bli rumsren. Kom ihåg att valpar kan behöva gå ut varannan timme, och även oftare när de är väldigt unga.
 2. Hunden blir exalterad, stressad eller rädd: Emotionella reaktioner kan leda till oavsiktlig urinering. Exaltering, undergivenhet eller rädsla kan få en hund att kissa, ofta för att den inte kan kontrollera sig. I dessa fall är det viktigt att träna hunden på att hantera dess känslor och undvika att skapa ytterligare stress eller rädsla genom bestraffning.
 3. Hunden börjar bli könsmogen och markerar: Markeringsbeteendet är starkt hos könsmogna hanhundar och kan förekomma även inomhus om det inte kontrolleras. Kemisk kastration är ett alternativ för att minska detta beteende. Det är dock viktigt att förstå att markeringsbeteendet också kan vara en kommunikationsform, så det är viktigt att överväga andra alternativ, som t.ex. beteendeträning, innan man väljer att gå den vägen.
 4. Hunden kan lida av en sjukdom: Sjukdomar som urinvägsinfektioner, diabetes och njursjukdomar kan påverka en hunds förmåga att hålla sig. Det är viktigt att övervaka din hunds hälsa och att inte förbise tecken som ökad törst eller förändringar i urineringsvanorna. Om du observerar några oroande symtom bör du genast kontakta en veterinär.

Hantering och förebyggande: Det bästa sättet att hantera en hund som kissar inne är att förebygga problemet. Var noga med rutinerna, skapa en positiv och stressfri miljö, och var uppmärksam på tecken på sjukdom. Använd positiv förstärkning när hunden gör rätt, och undvik bestraffningar som kan skada din relation med hunden och förvärra problemet. Om du står inför utmaningar, tveka inte att söka hjälp från en professionell hundtränare eller veterinär.

Hund Kissar Inne

Vad kan jag göra för att min hund inte ska kissa inne?

 1. Uppmuntra rutinerad utfodring: Genom att mata din hund vid bestämda tider varje dag kan du ofta förutsäga när din hund behöver gå ut. Detta kan göra det lättare att skapa en effektiv toalettrutin.
 2. Begränsa tillgången till hemmet: Medan du tränar din hund, begränsa tillgången till huset till det rum där du befinner dig så att du enkelt kan observera och fånga upp signalerna att hunden behöver gå ut.
 3. Använd en selektiv belöningsteknik: När du belönar din hund för att den gjort sina behov utomhus, prova att använda olika nivåer av belöningar för att göra det extra intressant. Till exempel, om hunden verkligen väntar tills den kommer ut, ge en högvärdig belöning som en liten bit kyckling eller annat högt skattat godis.
 4. Tålmodighet är nyckeln: Rumsrenhetsträning kan vara frustrerande och det är viktigt att inte visa irritation eller ilska mot hunden. Om du blir upprörd, kan det göra hunden nervös och faktiskt förvärra problemet.
 5. Skapa en ”toalettzon” utomhus: Välj en specifik plats utomhus där du vill att din hund ska göra sina behov och uppmuntra hunden att gå dit varje gång. Lukten kan också hjälpa hunden att associera den platsen med toalettvanor.
 6. Använd rengöringsmedel som bryter ner enzymerna: Om olyckor inträffar, se till att du städar upp ordentligt med ett enzymatiskt rengöringsmedel som bryter ner luktämnena, så att hunden inte blir lockad att markera samma plats igen.
 7. Överväg träningstips eller professionell hjälp: Om problemet kvarstår trots dina ansträngningar, kan det vara värt att anlita en professionell hundtränare eller beteendespecialist som kan erbjuda riktad hjälp för just dina utmaningar.

Kom ihåg att varje hund är unik och det som fungerar för en hund kanske inte fungerar för en annan. Det kan krävas lite experiment för att hitta den strategi som fungerar bäst för dig och din hund.

Vanliga frågor om varför hundar kissar inne

Hur länge kissar hundar inne?

Vanligtvis tar det 4-8 månader att träna din valp rumsren. Det är självklart individuellt samt beror det på hur mycket du tränar och hur allvarligt du ser på träningen.

Kategorier: Hundar, Artiklar