40 Giftiga växter för hundar (och ofarliga ersättare)

Här är de 40 vanligaste giftiga växterna som svenskar har i sina hushåll.

Giftiga växter för hundar

Krukväxter fyller flera värdefulla funktioner i vår hemmiljö. De ger ett vackert intryck i hemmet, renar luften och kan vara ätbara eller medicinska.

Vissa vanliga växter är en favorit i köket, t.ex. aloe vera, som är känd för sin enkla skötsel, vackra form och mångsidiga gel. Men även dessa vanliga och användbara växter kan dock vara giftiga.

Giftiga växter för hundar kan utgöra en risk för barn, husdjur samt för äldre personer med demenssjukdom. Även om det är klokt att hålla alla växter utom räckhåll för dem som kan äta eller smaka på växten så räcker det inte alltid för att förhindra olyckor. Om du är orolig för att dina nära och kära ska få i sig dina krukväxter kan det vara bra att hålla växterna i den här listan borta från ditt hem.

Om du misstänker att ditt djur fått i sig en skadlig mängd av någon växt överhuvudtaget bör veterinär kontaktas. Giftinformationscentralen svarar dessvärre inte på frågor om förgiftning hos husdjur.

Vanliga giftiga växter för hundar i svenska hem

 • Blågröna alger
  – Då alger blommar i vattendrag och sjöar är det bäst att hålla sina husdjur ute ur vattnet då de kan orsaka flera olika symtom. De vanligaste tidiga symtomen är oro, darrningar och kräkningar. Dessa kan uppkomma så tidigt som en timme efter intag.
 • Alocasia
  – Alocasia-växter innehåller olösliga oxalatkristaller. Om man tuggar eller biter i växten frigörs dessa kristaller som tränger in i vävnad och irriterar munnen och mag-tarmkanalen. I mycket sällsynta fall uppstår svullnad i de övre luftvägarna, vilket gör det svårt att andas. Vanliga symtom är smärta i mun, dregling, kräknignar och nedsatt aptit.
 • Aloe Vera
  – Aloe innehåller antrakinonglykosider som är purgativa (läkemedel som främjar tarmrörelser). När de intas metaboliseras dessa glykosider av tarmbakterier och bildar föreningar som ökar slemproduktionen och vattnet i tjocktarmen. Detta kan leda till kräkningar och diarré.
 • Amaryllis
  – Amaryllis innehåller lykorin och andra skadliga ämnen som kan orsaka ökad salivation, kräkningar, diarré, minskad aptit och buksmärtor, slöhet och skakningar hos både katter och hundar. Växtens lök anses vara mer giftig än blommorna och stjälken.
 • Azalea
  – Den giftiga komponenten i azaleor kallas grayantoxin. Detta gift påverkar kroppens natriumkanaler som sedan påverkar muskelvävnaden i hjärtat och skelettmusklerna. Alla delar av växten är giftiga och även små mängder kan leda till att kliniska symtom utvecklas. Ditt husdjur behöver bara få i sig 0,2 % av sin kroppsvikt för att bli sjukt. Vanliga symtom är kräkningar, diarré, tappad aptit, svaghet och överdrivet dreglande, bland annat.
 • Begonia
  – Även om de giftigaste delarna ligger under jorden är det ändå bäst att hålla begoniorna utom räckhåll för dina husdjur. De orsakar kräkningar hos hundar och katter och kan vara ännu farligare för hästar och betande djur.
 • Benjaminfikus
  – Benjaminfikus innehåller Proteolytiskt enzym och psoralen som kan orsaka eksem vid hudkontakt med växten och orala irritationer, överdriven dregling och kräkningar vid intag.
 • Björnloka
  – Även om hela växten är giftig har saften i stjälkarna och bladen en högre koncentration av furokumariner och är farlig för nästan allt som kommer i kontakt med den, särskilt boskap, sällskapsdjur som hundar och till och med människor.
 • Caladium
  – Tuggning på Caladium orsakar extrem irritation och svullnad i munnen, tungan och halsen eftersom kalciumkristaller orsakar skador på mjukvävnad. Överdriven dregling, kräkningar och sväljningssvårigheter kan också förekomma; kontakta din veterinär om du märker något av ovanstående symtom.
 • Paradisträd
  – Även kallad crassula ovata, anses vara giftiga och kan orsaka kräkningar, diarré, slapphet och aptitlöshet om de intas.
 • Dracaena
  – Dracaena innehåller saponin, en kemisk förening som finns i växten, är giftig för djuren. En hund som äter dracaena-blad kan få kräkningar (ibland med och ibland utan blod), diarré, svaghet, dregling, aptitlöshet och slapphet.
 • Ek
  – Ekollonförgiftning (officiellt kallad Quercusförgiftning) orsakar kräkningar, diarré (ofta blodig) och slöhet. Ätande av ekollon kan leda till allvarliga lever- och njurproblem om det inte behandlas snabbt.
 • Fiolfikus
  – Kan orsaka oral irritation, intensivt brännande och irritation i mun, tunga och läppar, överdriven dregling, kräkningar, sväljningssvårigheter.
 • Fredskalla
  – Alla delar av växten, från stjälkar till blad och till och med de vackra blommorna, innehåller ett irriterande gift som kan vara farligt för husdjur. Vanliga symtom på förgiftning av fredskalla är sveda och irritation i munnen, på läpparna och tungan, sväljningssvårigheter, kräkningar, överdriven dregling och ökad salivation.
 • Fönsterfikus/Ficus Elastica
  – Många växtarter i släktet Ficus innehåller irriterande saft. Efter intag kan irritation i munnen och mag-tarmkanalen uppstå.
 • Garderobsblomma
  – Om dina husdjur får i sig garderobsblomma kan de snabbt att få symptom på matförgiftning, bland annat kräkningar och diarré.
 • Gran
  – Granars oljor och barr kan vara farliga och orsaka hälsoproblem som magsmärtor och brännskador eller irritationer i munnen.
 • Gullranka
  – Både stammen och bladen innehåller olösliga kalciumoxalater som är giftiga för husdjur. Att äta pothosväxten är vanligtvis inte dödligt för en hund om inte ditt husdjur är äldre eller sjuk. Intag av växten kan orsaka oral irritation, intensivt brännande och irritation i munnen, tungan eller läpparna. Andra symtom är slöhet, kräkningar, nedsatt aptit, diarré och dregling.
 • Hyacint
  – Hyacinter bedöms vara giftiga för både hundar och katter och kan orsaka kräkningar, diarré och dregling om de intas. Alla delar av växten innehåller gifter och kan orsaka problem för dina husdjur, men gifterna är mest koncentrerade i växtens lökar vilket gör att lökarna är den farligaste delen.
 • Japansk Kottepalm
  – Cycas revoluta och andra cycader kan vara dödligt giftiga för hundar. Fröna är särskilt giftiga, och intag av bara ett enda frö kan leda till allvarlig förgiftning eller döden. Tecken på förgiftning är buksmärtor, kräkningar, diarré, dåsighet, svaghet, kramper, koma och leversvikt.
 • Julstjärna
  – Denna populära julväxt innehåller kemikalier och saponiner som kan orsaka olika grader av toxicitet. Vanliga symtom är dreglande, ständig slickning av läpparna, irritation på hud, ansikte, läppar eller näsa, röda, kliande ögon, diarré och kräkningar.
 • Kalankoe
  – Kalanchoe orsakar oftast kräkningar och diarré. I sällsynta fall kan ditt husdjur få en onormal hjärtrytm.
 • Krysantemum
  – Alla växter i krysantemumfamiljen är giftiga för husdjur. Växterna innehåller många föreningar som är särskilt irriterande och farliga för hundar. Vanliga symtom på intag är kräkningar, diarré, dreglande och inkoordination.
 • Lilja
  – Om ett husdjur äter blad, blomma eller rot av liljan kan det leda till kräkningar, diarré, långsammare hjärtfrekvens, allvarliga hjärtrytmrubbningar, kramper och i allvarliga fall till och med döden. … Om en hund tuggar på någon del av denna växt kan kristallerna orsaka intensivt brännande och irritation i munnen, tungan och på läpparna.
 • Mistel
  – Bären från denna julväxt innehåller polysackarider, alkaloider och lektiner. Om ett husdjur råkar få i sig mistel kan detta leda till milda tecken på gastrointestinal irritation (t.ex. dregling, kräkningar, diarré, buksmärtor).
 • Monstera
  – Monsteror innehåller olösliga kalciumoxalater, vilket gör dem mycket giftiga för husdjur. Symtomen omfattar brännande läppar och munnen, överdriven dregling, svullnad i munnen och kräkningar.
 • Murgröna
  – Dessa kan vid intag leda till kräkningar, buksmärtor, hypersalivation och diarré.
 • Natalsparris
  – Det giftiga ämnet i denna växt är sapogenin – en steroid som finns i en mängd olika växter. Om en hund eller katt får i sig denna växt kan kräkningar, diarré och/eller buksmärtor uppstå.
 • Oxalis/Lyckoklöver
  – Oxalis-växter innehåller kalciumoxalatkristaller som kan orsaka gastrointestinala problem, hudirritation och skador på njurarna om de konsumeras i stora mängder.
 • Paraplyaralia
  – Om dina husdjur får i sig paraplyaralia kan de drabbas av kraftig sveda och irritation i och runt munnen, tillsammans med kräkningar, dregling och sväljproblem.
 • Philodendron
  – Filodendronfamiljen har en mild till måttlig toxicitet för husdjur. Oral irritation, smärta och svullnad i mun, tunga och läppar, överdriven dregling, kräkningar, sväljningssvårigheter är vanliga symtom.
 • Oleander
  – Enligt uppgifter är de flesta fall av förgiftning relaterade till bladen. Tecken på förgiftning är bland annat ökad hjärtfrekvens och diarré.
 • Prickblad
  – Växtens skadliga gifter kan ge upphov till sveda och svullnad i munnen och tungan samt sväljningssvårigheter, kräkningar och ökad salivering.
 • Påskliljor
  – Dessa vackra blommor innehåller en del skrämmande gifter som kan göra ditt djur mycket sjukt om den får i sig dem. Blommans lökar är den giftigaste delen av blomman.
 • Rhododendron
  – Växtens stam, blad och blommor är alla mycket giftiga. Att äta så lite som tre blad kan vara en tillräckligt stor dos för att döda en katt.
 • Silverkalla
  – Överdriven dregling, sväljningssvårigheter och kräkningar. Ett sällsynt symtom är andningssvårigheter på grund av svullnad.
 • Svärmorstunga
  – Växterna är mycket giftiga för djur, som kan drabbas av illamående, kräkningar och diarré.
 • Tulpan
  – Växternas giftiga komponent är tulipalin A och tulipalin B, gifter som är särskilt vanliga i lökarna. Vanliga ysmtom är kräkningar, diarré och nedstämdhet.
 • Vallmo
  – Vid intag kan vallmo leda till nedstämdhet, sedering, koma och till och med döden.
 • Änglatrumpet
  – Alla delar av änglatrumpeten anses vara giftiga och innehåller alkaloiderna atropin, scopolamin och hyoscyamin. Intag av växterna kan orsaka hallucinationer, förlamning, hjärtklappning och minnesförlust och kan vara dödligt.

Alla krukväxter är inte giftiga för hundar, så misströsta inte. Här är 15 växter som är säkra för barn, katter och hundar. De bör likväl inte låta sig bjudas på att äta krukväxter, men om de trots allt får i sig några av dessa kommer de att klara sig bra. Däremot är vissa av dessa växter inte är direkt giftiga i mindre mängd, men kan orsaka problem om hunden får i sig för mycket av växten.

Växter som inte är giftiga för hundar

 • Ampellilja
 • Apsvans
 • Bergpalm
 • Brudorkidé
 • Dr. Westerlund
 • Fittonia
 • Haworthia
 • Hemtrevnad
 • Julkaktus
 • Moses Stentavlor
 • Palettblad
 • Peperomia
 • Saintpaulia
 • Spjutbräken
 • Ärtor på en tråd

Skötselråd för växter finns att tillgå på den växande hemsidan Gronriket.se.

Kategorier: Artiklar, Hundar